1. <code id="rbjih"><ol id="rbjih"></ol></code>
   2. <dd id="rbjih"></dd>
     <code id="rbjih"><ol id="rbjih"><td id="rbjih"></td></ol></code>
     Q群交流
     • 73354296 手機日歷
     • 290202257 人生日歷2
     • 290431275 人生日歷交流3群
     • 208860683 人生日歷4
     • 291910282 人生日歷1

     cpu占用內存太大,怎么設置?
     打開設置,在主界面/萬年歷上,把”顯示動態天氣“取消勾選(如下圖所示)

     cpu占用內存太大,怎么設置?


     覺得還是大了,可以把任務欄顯示的天氣圖標,溫度或空氣指數,取消勾選就好了(如下圖所示)

     cpu占用內存太大,怎么設置?

     台湾妹娱乐网-台湾妹综合社区-台湾妹中文娱乐网